StrategiTorget Statsförvaltning

oktober 03 - 04, 2018

Sweden

Talare

Lena Sköld Hultberg

Chef Försvarsmaktens HR-centrum
Försvarsmakten

Thomas Pålsson

Generaldirektör
Statens Servicecenter

Johan Bergsten

Avdelningschef för kundmötesavdelningen
Bolagsverket

Rebecca Ihrfors

Chef IT
Försvarets Materielverk FMV

Christer Olsson

Speaker
Christer Olsson Group
Delegater

Bekräftade besökare

Arbetsförmedlingen
Chef marknadsområde Stockholm Gotland
Lantmäteriet, IT/Systemutveckling
Chef Systemutveckling
Svenska institutet, SI
Avdelningschef för Verksamhetstöd
Arbetsförmedlingen
Organisationschef
Statens Servicecenter
Generaldirektör
Bolagsverket
Avdelningschef för kundmötesavdelningen
Kriminalvården
Chef kriminalvårdens servicecenter
Försvarsmakten
Chef Försvarsmaktens HR-centrum
Försvarets Materielverk FMV
Chef IT
Sponsorerna

Lösningsleverantörer

Föregående år

Spotlight

PwC
Centigo AB