StrategiTorget Energi

februari 06 - 07, 2019

Sweden

Sponsorerna

Lösningsleverantörer

Föregående år

Spotlight

CGI
Advenica
Posti Messaging
Föregående år

Teman

Customer loyalty - what do other industries do differently?
Cyber security and upcoming regulations from EU
Future societal demands on the Energy Sector
New players and business models on the Swedish Energy Market
Smart grid and the latest innovations - what's new?
Föregående år

Talare

Matilda Afzelius
Nordisk Vindkraft
Per Svenningsson
Alltid AB
Tashi Sylten
Tink
Thomas Öström
Climeon
Paula Fagerlund
Dina Försäkringar AB
Lina Bertling Tjernberg
Kungliga tekniska högskolan